* Penelope BESTAAT REEDS 86 JAAR. Penelope EXISTE DEJA 86 ANS. 3 Generaties ver ! 3 Generations !

In 1932 starten mijn grootouders, Marcel en Elza met de winkel ” de laatste mode”.
In 1959 namen mijn ouders Georges en Monique de zaak over en stichten “Penelope”.
In 1997 zette ik, Ann Maes de zaak verder.
barakken-1951

Notre magasin est fondé en 1932 par mes grandsparents Marcel et Elza, “La dernière Mode”.
En 1959 mes parents, Monique et Georges ont repris le magasin et ils ont fondé “Penelope”.
En 1997 j’ai repris le magasin. (Ann Maes)