° PRIVACY BELEID.

Modestoffen Penelope verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.  Voor verder informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kunt u terecht bij Ann Maes op penelope@skynet.be

Verwerkingsdoeleinden : Modestoffen Penelope verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten en orderbeheer.  (o.a. klantenadministratie, opvolgende van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgende van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking :Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden :Wij maken onze klantengegevens niet over aan derden.  Deze blijven eigendom van Maes Ann.

Bewaarperiode : De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewoord gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.  (onder andere op het gebied van boekhouding)

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens :

De klant heeft ten alle tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.  Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennoorschep.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende adres : penelope@skynet.be.

Diret marketing :

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht : De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij :

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000  Brussel

commission@privacycommission.be